logo-sbonder
Thứ Tư, 08/07/2020
Bản tin chứng khoán 29.04.2020
Blog cổ phiếu / 29/04/2020 01:11
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, trên sàn HOSE, chỉ số VnIndex tăng 1,90 điểm tương đương 0,25%, đóng cửa ở mức 769,11 điểm. Trên sàn HNX, chỉ số HnxIndex tăng 0,58 điểm – tương đương 0,55%, lên mức 106,84 điểm.
Bản tin chứng khoán 28.04.2020
Blog cổ phiếu / 28/04/2020 01:00
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, trên sàn HOSE, chỉ số VnIndex giảm -3,56 điểm tương đương -0,46%, đóng cửa ở mức 767,21 điểm. Trên sàn HNX, chỉ số HnxIndex giảm -0,04 điểm – tương đương -0,04%, xuống mức 106,26 điểm.
Bản tin chứng khoán 27.04.2020
Blog cổ phiếu / 27/04/2020 01:09
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số VnIndex giảm -5,89 điểm – tương đương -0,76%, xuống mức 770,77 điểm. Chỉ số HnxIndex giảm -0,67 điểm - tương đương -0,63%, đóng cửa ở mức 106,30 điểm.
Bản tin chứng khoán 24.04.2020
Blog cổ phiếu / 24/04/2020 01:15
Kết thúc tuần giao dịch này, chỉ số VnIndex trên sàn HOSE có 4 phiên tăng điểm và 1 phiên giảm điểm, đóng cửa tuần ở mức 776,66 điểm, giảm 19,51 điểm so với phiên cuối tuần trước – tương đương với mức giảm 2,45%.
Bản tin chứng khoán 23.04.2020
Blog cổ phiếu / 23/04/2020 12:32
VnIndex tăng +4,99 điểm – tương đương +0,65%, lên mức 773,91 điểm. Chỉ số HnxIndex tăng +0,17% - tương đương +0,16%, đóng cửa ở mức 106,97 điểm.
Bản tin chứng khoán 22.04.2020
Blog cổ phiếu / 22/04/2020 01:00
Chỉ số VnIndex trên sàn HOSE tăng +2,08 điểm – tương đương +0,27%, lên 768,92 điểm. Chỉ số HnxIndex trên sàn HNX tăng +2,10 điểm – tương đương +2,01% lên 106,80 điểm.
Bản tin chứng khoán 21.04.2020
Blog cổ phiếu / 21/04/2020 12:49
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, VnIndex giảm -28,13 điểm – tương đương -3,54%, xuống mức 766,84 điểm. Chỉ số HnxIndex giảm -4,98 điểm – tương đương -4,54%, đóng cửa ở mức 104,70 điểm.
Bản tin chứng khoán 20.04.2020
Blog cổ phiếu / 20/04/2020 01:00
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, VnIndex tăng +5,37 điểm – tương đương +0,68%, đóng cửa ở mức 794,97 điểm. Chỉ số HnxIndex giảm -0,78 điểm – tương đương -0,71%, xuống mức 109,68 điểm.
Bản tin chứng khoán 17.04.2020
Blog cổ phiếu / 17/04/2020 01:22
Kết thúc tuần giao dịch này, chỉ số VnIndex trên sàn HOSE có cả 5 phiên đều tăng điểm, đóng cửa tuần ở mức 789,60 điểm, tăng 31,66 điểm so với phiên cuối tuần trước – tương đương với mức tăng 4,18%.
Bản tin chứng khoán 16.04.2020
Blog cổ phiếu / 16/04/2020 02:24
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số VnIndex tăng +3,48 điểm – tương đương +0,45%, đóng cửa ở mức 780,70 điểm. HnxIndex tăng +0,42 điểm – tương đương +0,39%, lên mức 108,75 điểm.
đọc nhiều