logo-sbonder
Thứ Tư, 08/07/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu
Blog trái phiếu / 11/04/2020 03:24
Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu lãi suất cố định 12%/năm.
Giao dịch trái phiếu Ibond
Blog trái phiếu / 31/03/2020 10:25
Giao dịch Trái phiếu iBond là hình thức Khách hàng mua và cam kết bán lại trái phiếu. Đây là một kênh đầu tư mới dành cho khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình một cách hiệu quả do BVSC phát triển và phân phối.
đọc nhiều