logo-sbonder
Thứ Tư, 22/04/2020
Bạn muốn lên kế hoạch
Bạn đầu tưtriệu đồng vào trái phiếu . Hàng bạn đầu tư thêm triệu đồng. Số tiền bạn nhận được saunăm là 0 triệu.
Số tiền thu được sau 5 năm.
0
Gửi ngân hàng
0
Đầu tư trái phiếu
Với trái phiếu (ibond), bạn sẽ thu được nhiều hơn 0 triệu đồng so với gửi ngân hàng

(*) Lãi suất:

- Lãi suất ngân hàng là 7%/năm

- Lãi suất trái phiếu ibond 8.81%/năm

- Lãi suất doanh nghiệp 11%/năm

(*) Trường hợp tất toán trước hạn:

- Lãi suất cho khoản gửi tiết kiệm là 0.5%/năm

- Trái phiếu tất toán trc hạn nhận lãi suất theo lãi kì hạn liền trước đó