logo-sbonder
Thứ Tư, 08/07/2020
Bảo hiểm nhân thọ là gì? Hiểu đúng về bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo quyền lợi
Kiến thức bảo hiểm / 23/03/2020 02:44
Bảo hiểm nhân thọ tuy không còn xa lạ nhưng các câu hỏi bảo hiểm nhân thọ là gì, bản chất của bảo hiểm nhân thọ, các loại hình bảo hiểm hiện nay... vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người.
Vai trò của Bảo hiểm với đời sống kinh tế - xã hội
Kiến thức bảo hiểm / 23/03/2020 02:38
Bảo hiểm ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của mình đối với đời sống kinh tế xã hội. Vai trò quan trọng của bảo hiểm với tư cách là một loại hình dịch vụ tài chính và là một trong những cơ chế đảm bảo an sinh xã hội trong nền kinh tế quốc dân
Các loại bảo hiểm hiện nay và cách phân biệt cơ bản
Kiến thức bảo hiểm / 23/03/2020 02:29
Bảo hiểm được chia thành rất nhiều loại sản phẩm theo phương diện đối tượng được bảo hiểm, tính chất hoạt động hoặc phương thức tham gia. Theo đó bảo hiểm được thành 2 loại chính là bảo hiểm do Nhà nước thực hiện và bảo hiểm thương mại.
Kiến thức cơ bản về bảo hiểm
Kiến thức bảo hiểm / 23/03/2020 02:10
Bảo hiểm là một hoạt động qua đó một cá nhân có quyền được hưởng trợ cấp bảo hiểm nhờ vào một khoản đóng góp cho mình hoặc cho người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro.
đọc nhiều